Plaça Santa Teresa, 8
08500 Vic

+34 686 124 237
+34 682 398 990

Pots també contactar amb nosaltres per mitjà d’aquest formulari:

    He llegit i accepto la política de privacitat (Requerit)

    SiNo estic d'acord amb l'enviament de comunicacions comercials

    *Accepto expressament i dono el meu consentiment perquè la comunicació enviada quedi incorporada a un fitxer del que és responsable 9 Grup Inmobiliari SCP. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

    En qualsevol moment vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i oposició, o si escau, a la limitació i / o cancel·lació del tractament, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a Pl. Santa Teresa, 8 – 08500 Vic, o mitjançant un email a  info@9grupimmobiliari.com